in

První evropští piráti v Indickém oceánu

18.května 1498 se první evropské lodě přiblížily ke snu mnoha mořeplavců – k Indii. Portugalská flotila pod velení Vasca da Gama připlula k malabarskému pobřeží a 20. května 1498 zakotvila u města u města Kalikat, tehdy jednomu z největších měst a obchodních přístavů v jižní Indii.

Na Gamových lodích se plavilo několik lidí prozíravě vezených z Portugalska proto, aby se stali zvědy v neznámých zemích. Byli to odsouzení zločinci, kteří dali přednost tomuto úkolu, před galejemi. Jeden z nich, věčně zamračený jednooký trestanec João Nunez se stal prvním členem výpravy, který vstoupil na břeh Indie. Po dlouhé cestě celým městem zavedl místní průvodce Nuneze do malého domku za mešitou, kde a ně čekali dva muži. Nunez se jim uklonil a zcela nečekaně od nich zalechl uvítání ve slušné portugalštině: “Vem tě čert. Jak jste se sem dostali?”.

Jak se ukázalo, byli to tuniští kupci. Když od nich Nunez získal potřebné informace, vrátil se na loď. Tři dny kotvili lodi v přístavu Kalikatu, než přišlo pozváno od vládce – Zamorína.

Da Gamu čekalo slavnostní uvítání. Zamorín usoudil, že Portugalci se mohou stát jeho spojenci proti Arabům, kteří usilovali o monopol v obchodu s kořením. Cestou do paláce se Vasco da Gama pomodlil v místním chrámu a tvářil se, že jde o křesťanský chrám Portugalský kronikář tuto událost zaznamenal a napsal: ” Na zdích tohoto kostela byla namalována spousta s svatých s korunami na hlavách. Byli vyobrazeni různě: měli zuby trčící z úst, měli čtyři nebo pět rukou…”.

Beseda s vládcem byla uspokojivá a když se Vasco da Gama vrátil na palubu lodi, rozložil zde různé látky, pláště, klobouky, korále, soudky s olivovým olejem a podobné věci a nabídl je poslům vládce jako dary od svého krále. Ti se však udivili. Takové bezvýznamné dary ještě nikdy jejich vládce nedostal. A tak portugalské zboží zůstalo na palubě.

Když pak tyto poklady Vasco da Gama umíněně ukazoval kupcům, ti jen krčili rameny a přiznávali, že jsou to dary skutečně bezvýznamné, čemuž Vasco da Gama stejně neuvěřil a utvrdil se v dojmu, že jde o arabskou intriku proti němu. Po Kalikatu se zatím roznesly zprávy, že Portugalci nemají s čím obchodovat. Zvěsti o bídě a tedy i podezřelých úmyslech se donesly až Zamorínovi Kalikatu. Ke smůle Portugalců navíc připlula z Afriky loď jejíž posádka vyprávěla o loupení a vraždění, které se dopustili v Mosambiku. Vasco da Gama a jeho společníci byli zajati. Zachránili je však indičtí poradci Zamorína, kteří jej přesvědčili, že Portugalci mohou být výhodnou protiváhou k islámských obchodníkům. Zamorín je tedy propustil. Své “díky” vyjádřili Portugalci při odplutí z Kalikatu tím, že sebou vzali šest indických kupců jako rukojmí a na lodě v přístavu vypálil salvu z děl.

Další plavba se již odehrávala v pirátském duchu. Portugalci pluli podél podél pobřeží k severu a brzo potkali šest indických lodí. Pěti se podařilo uniknout, jedna se dostala do rukou Portugalců. Kořist však byla slabá – trocha kokosových ořechů a palmový olej. Další akce už byla úspěšnější. K portugalským lodím se přiblížilo několik plachetnic. Na zádi jedné z nich stál vysoký stařec, jenž na Portugalce volal, že přichází v míru.

Vasco da Gama jej přijal na palubě své lodi. Ukázalo se, že je to původem Žid z Granady, který slouží jako admirál sultánovi z Goy. Během zdvořilé rozmluvy se Portugalci v tichosti dostali na palubu indické lodi a vrhli se na námořníky. Pak Vasco da Gama nechal starce svázat, strhat z něj drahocenný oděv a bičovat, aby se dozvěděl jakou to lest na něj Arabové zase nachystali.

Přes kruté mučení admirál z Goy stále tvrdil, že chtěl vskutku pozvat Portugalce do svého města. Pak mu Vasco da Gama slíbil, že jej nechá naživu, pokud mu pomůže zmocnit se ostatních lodí jeho loďstva. Za tmy pluli Portugalci od jedné lodi k druhé, admirál pokaždé musel volat, že jsou přátelé a tak se zmocnili všech lodí.

Kdo zůstal na palubě by zmasakrován. Na ty, kdo naskákali do vody a doplavali ke břehu uspořádali Portugalci štvanci. Navečer bylo pohromadě sto zajatců. Z nich vybrali šestatřicet, které přikovali k pumpám v podpalubí svých lodí a ostatní zahnali ke strži, kde je rozsekali na kusy. Vasco da Gama neměl v úmyslu nechávat svědky.

Hodnotit

1 Komentář
nejlépe hodnocené
nejnovější nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
#JaroslavCrha
4 měsíci

Dělal to dobře.

18+

Vyjmutí zbytků dítěte z žaludku krokodýla

Kompilace idiotů a nešťastníků *82*