in

De Gaulle vs Guderian

11.května 1940 byl plukovník de Gaulle, jmenován velitelem 4. tankové divize, která se teprve formovala z různých rozptýlených jednotek a nováčků po základním výcviku. 17. května 1940 byla divize nasazena v oblasti Laonu s úkolem co nejdéle zadržovat postup Němců, aby 6. francouzská armáda získala čas vytvořit obranou linii v cestě na Paříž (v té době už 1.,2.a 3. francouzské tankové divize neexistovaly, byly zničeny v bojích u Rethelu, Saint-Quentinu a Charleroi).

De Gaulle zastával názor, že nejlepší způsob jak s tankovou divizí zadržet nepřítele je útok. 17.května tedy zahájil útok proti německé 1.tankové divizi směrem Moncornet. Měl jen nových 150 tanků, většinou v záběhu, s osádkami tvořenými nováčky, neměl radiostanice ani rezervní benzín, žádnou leteckou ani dělostřeleckou podporu a pouze jeden prapor pěchoty, přesto po zahájení útoku postoupil 20 km k řece Sarre, k jejímuž překonání mu však chybělo dělostřelectvo a pěchota. Následně se pod údery německého letectva a dělostřelectva musel stáhnout, nicméně úkol byl splněn, neboť 6. armáda stačila zaujmout obranné pozice. V bitvě ztratil 23 tanků a 21 mužů, Němci přišli o 100 mužů.

Generál Heinz Guderian o bitvě napsal: “Věděli jsme o přítomnosti 4. tankové divize de Gaulla, jehož aktivitu jsme pociťovali již od 16. května… De Gaulle se boji nevyhýbal a několika tanky se 19. května probojoval na vzdálenosti 1,5 km od mého velitelského stanoviště… a já jsem strávil pár krušných hodin nejistoty, než hroziví návštěvníci změnili směr”.

Po ústupu od Laonu se 4. divize vydala 22. května za západ, za pět dní urazila 180 km a zaujala postavení na jihovýchod od města Abbeville na řece Sommně. De Gaulle dostal rozkaz zlikvidovat soustředění německé armády (XXXVII sboru generála von Mansteina) u Abbevillu. Dne 27. května v 18:00 hod vyrazila 4. divize se 140 tanky a 6 pěšími prapory do útoku, němečtí protitankoví dělostřelci zahájili palbu na de Gaullovi těžké tanky Char B1 bis z 37mm děl, jejich střely se od francouzských obrněnců odrážely a tanky postupovaly dál. Němečtí vojáci 217 pěšího pluku, který držel obranou linii zpanikařili a 200 jich padlo do zajetí. Němci ustoupili a 28. května ráno byl de Gaulle povýšen na brigádního generála a opět vedl osobně divizi do útoku.

Z pravého břehu řeky Sommy vedlo nepřátelské dělostřelectvo těžkou palbu a jeho tanky byly bombardovány Luftwaffe. V bojích 28. května ztratil de Gaulle 40 tanků a několik set mužů, postoupil však o dalších 5 km k Abbevillu. Ráno 29. května ve 4:00 hod znovu obnovil útok a zatlačil Němce k řece Sommně. Na zničení nepřítele však už neměl síly, zbylo mu 34 tanků, žádné palivo a armáda neměla zálohy, které by jej podpořily, nezbývalo tedy, než útok zastavit.

Hodnotit

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
18+

Reddit je kouzelné místo *14*

Co dělat s plným sáčkem na moč?