in

První evropští piráti v Indickém oceánu

Druhá výprava Vasco da Gamy vyplula z Portugalska 12. února 1502. Velká flotila čítala 15 lodí s osmi sty muži (které později ještě posílilo dalších pět lodí) a jejím cílem bylo podrobit si indický Kalikat, silou zničit arabský obchod v Indickém oceánu a nahradit jej portugalským. Proto hned od začátku začal Vasco da Gama vydávat indickým lodím zvláštní povolení k obchodu – lodi, které jej neměly byly odsouzeny k vyloupení.

K indickým břehům se Portugalci dostali poblíž Goy a v plavbě pokračovali na jih. Při plavbě potkali místní piráty, dostihli je v ústí řeky a vypálili jejich vesnici. Portugalci nehodlali trpět konkurenci.

Potom spatřili na moři plachty osamělé lodi. Byla to velká z loď z Kalikatu, která se vracela z Arábie a mimo zlata vezla čtyři sta poutníků vracejících se z Mekky.

Portugalci loď zastavili a Vasco da Gama vstoupil na palubu. Následuje popis portugalského kronikáře Gaspara Correia:
“Portugalci sem připluli na loďkách a celý den odtud odváželi náklad na své lodi, dokud nevyplenili celý koráb. Velitel loďstva zakázal odvézt z lodi Maury a pak přikázal, aby loď byla zapálena. Když se o to dozvěděl kapitán lodi, požádal o svolení, aby se mohl s Vasco da Gamou setkat a řekl mu:
– Pane, nic tím nezískáš, když nás zabiješ, rozkaž, aby nás dali do želez a odvezli do Kalikatu. Jestli zadarmo nenaplníme tvé lodi kořením, pak nás můžeš upálit. Uvaž o jaká bohatství přicházíš, když nás chceš zabít.
A admirál odpověděl:
– Tebe upálím prvního, protože jsi poradil vládci Kalikatu, aby pobil Portugalce a vydrancoval jejich obchodní osadu, a třebaže jsi tak bohatý, že bys byl ochoten naplnit naše lodi, kořením, nic by mi nezabránilo, abych tě nechal stokrát umřít, kdybych to dokázal udělat.” Pak rozkázal kapitána odvést na jeho loď a tu zapálit.

Ale Indové a Arabové se nechtěli nechat upálit a holýma rukama se vrhli na Portugalce, kteří se ještě nestačili vrátit. Pak přesekli lana a doufali, že vítr jejich loď odnese ke břehu. Avšak Portugalci znovu přirazili k nešťastné lodi, několik set cestujících a posádky (z toho asi 100 žen a dětí) zahnali do podpalubí a loď zapálili.

Avšak Indové se ještě nevzdávali. Podařilo se jim vylomit dveře a poloudušení kouřem se dostali na palubu. “Některé ženy zoufale běhaly, zvedaly své děti a vztahovaly je k nám, snažili se vzbudit v nás lítost těmto ubožákům.”

Indům se dokonce podařilo uhasit oheň. Už se zdálo, že loď unikne zkáze, když náhle admirál přikázal loď ostřelovat ze všech zbraní.

Jedna portugalská loď se přiblížila k ohořelému vraku a Indové se zoufale pokusili ji zahákovat. Jak píše Gaspar Correia: “byli to stateční bojovníci a raději chtěli zahynout mečem než uhořet zaživa…”.

Nakonec se rozstřílená loď pomalu potopila. “Maurové plavali kolem dokola, naši je pronásledovali na šalupách a zabíjeli je kopími. Také se stalo, že jeden z Maurů nalezl ve vodě kopí. Vztyčil se nad vodu, jak jen to šlo, a hodil kopí do loďky. Kopí propíchlo a zabilo jednoho námořníka…”.

Hodnotit

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Myslel že jde o erekční kroužek

Kompilace idiotů a nešťastníků *54*