in

Mike Hughes a jeho poslední let v parní raketě

Barstow, Kalifornie. Ame­ric­ký dob­ro­druh Mi­ke Hu­ghes 65let ze­mřel při svém po­sled­ním po­ku­su o let v par­ní ra­ke­tě, kte­rou vy­ro­bil s pomocí svého parťáka Walda Stakese. Chys­tal se v ní vy­le­tět do výš­ky 1,5 km. Webu Spa­ce.com to po­tvr­dil The Science Chan­nel, kte­rý momentálně o Hu­gheso­vi na­táčel do­ku­ment Do­má­cí as­t­ro­nau­ti.

Mi­ke Hu­ghes se pro­sla­vil ná­zo­ry, že Ze­mě je pla­ca­tá a ra­ke­ty vyrábí kvů­li to­mu, aby to vi­děl na vlast­ní oči. Lo­ni však ře­kl, že to ne­byl je­ho hlav­ní mo­tiv. Hlavním motivem bylo překonat výšku 100 km jenž se považuje za vstup do vesmíru.

Hodnotit

1 Komentář
nejlépe hodnocené
nejnovější nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Velký vták
Velký vták
7 měsíci

Starý kokot dolietal.

Přejeté hnáty

Při snaze naskočit na jedoucí vlakl uklouzl